• Beëindigen lidmaatschap

    Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail bij de ledenadministratie@flevomusketiers.nl).

    De opzegging dient uiterlijk 31 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Tot die datum is opzegging kosteloos. Indien een opzegging na 31 mei wordt ontvangen dient het lid minimaal de vaste afdrachten (van de NBB) te voldoen.

    Dit is in verband met de inschrijvingen van teams die wij in mei moeten doen bij de NBB en de afdracht van contributie die wij aan de NBB moeten afdragen. 

    Indien de afmelding na 31 augustus plaats vindt zal de volledige contributie voor het nieuwe seizoen voldaan moeten worden.

    Mocht je naar een andere vereniging gaan, vraag dan meteen een schuldvrij verklaring.