VIP rooster en VIP uitleg

Een basketbalwedstrijd kan niet gespeeld worden zonder spelers, bal, basket, maar ook niet zonder scheidsrechters, zaalcommissaris en juryleden, oftewel VIP-pers, “Very Important Persons”. Om te zorgen dat iedere wedstrijd gespeeld kan worden, heeft iedere Musketier niet alleen het recht om een wedstrijd te spelen, maar ook de plicht om enkele keren per seizoen te VIPpen bij een wedstrijd van een ander team. Dit geldt voor alle leden, bij tweedejaars U14 en oudere leden wordt de taak door hen zelf ingevuld en voor de jongere leden door de ouders/verzorgers. Per wedstrijd zijn miniaal vijf VIPpers nodig:

  • een zaalcommissaris,
  • twee scheidsrechters en
  • twee juryleden (een scorer en een timer).

Bij wedstrijden op Rayon niveau is nog een extra jurylid vereist:

  • een 24-seconden operator.

Via de Sportlink-app krijg je een bericht wanner je VIP-beurt is.

De zaalcommissaris dient minstens 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de zaal aanwezig te zijn, de andere VIPpers 20 minuten.

zaal
Instructie Zaalcommissaris
timer
Instructie Timer

 

Instructie Scorer

24sec
Instructie 24-sec Operator

Extra uitleg voor 24 sec operator

Als je een keer moet VIPpen en je weet niet goed wat er van je wordt verwacht, kijk dan deze instructies nog eens door.

Digitaal Wedstrijd Formulier

Dankzij basketballclub de Snipers hebben we hier een uitwerking staan van het  digitale wedstrijdformulier

Zie hier ook een handleiding voor scheidsrechters.

Voor veel gestelde vragen zie: https://www.basketball.nl/nbb-organisatie/veel-gestelde-vragen/sportlink

Voor een handleiding over het invullen van fouten: https://support.sportlink.nl/support

WAAROM ZOU IK MIJN VIP-BEURT VERVULLEN?

Bedenk altijd dat je jouw wedstrijden alleen maar kunt spelen als alle VIPpers aanwezig zijn.

Dat betekent dus ook dat jij je clubgenoten in de steek laat als je jouw VIP-beurten niet netjes nakomt. Door jouw afwezigheid kunnen zij hun wedstrijd niet spelen. Toon je clubgenoten respect, kom je VIP-beurten na!

WAT MOET JE DOEN ALS JE EEN KEER NIET KUNT VIPPEN

Natuurlijk kan het voorkomen dat je een keer niet kunt VIPpen. Zorg dan zelf voor een vervanger! Ruil bijvoorbeeld met een teamgenoot, of iemand uit een ander team. Je coach kan je daarbij helpen. Laat in ieder geval het team dat moet spelen niet in de kou staan! Geef ook aan je trainer/coach door wie jouw vervanger is EN aan de wedstrijdcommissie. Maar leg NIET je probleem bij hen neer, maar je oplossing!

Kijk dus ook iedere week op deze site voor het laatste nieuws en eventuele wijzigingen.

SCHORSING BIJ NIET NAKOMEN

Als je je VIP beurt niet nakomt zonder voor een vervanger te zorgen, zul je geschorst worden en zul je je beurt alsnog moeten inhalen. Concreet geldt na niet opkomen:

  • 1e keer niet komen opdagen voor een VIP-beurt: waarschuwing met verplichting voor VIPper om reden van niet opkomen te melden. Indien je niet tijdig reden geeft en/of indien sprake is van opzettelijk verzuim, volgt schorsing voor 1 wedstrijd en en een boete van 5 euro
  • 2e keer: schorsen voor 1 wedstrijd en een boete van 10 euro
  • 3e keer: schorsen voor 2 wedstrijden en een boete van 15 euro
  • 4e keer: geroyeerd voor rest seizoen

Voor gemiste VIP-beurten word je te allen tijde opnieuw ingeroosterd. Als je een keer niet kunt VIPpen, regel dan zelf een vervanger en geef door aan de wedstrijdcommissie wie dat is. Alleen op die manier voorkom je dat jij geschorst wordt als je een VIPbeurt overslaat. Het bestuur bepaalt voor welke wedstrijd je geschorst zult worden en bespreekt dit met je coach. Ook jij wordt hiervan op de hoogte gesteld met een melding van een ‘principe-schorsing’. Je hebt dan nog een paar dagen de tijd om hiertegen in protest te gaan. Geef duidelijk in een mail naar de wedstrijdcommissie je redenen voor het wegblijven. Het bestuur bepaalt vervolgens definitief of je geschorst bent en laat je dit weten met een ‘definitieve schorsing’. Als je aan het eind van het seizoen je beurt niet nakomt, zal de schorsing aan het begin van het volgende seizoen alsnog worden uitgevoerd. Laat duidelijk zijn dat het bestuur dit niet voor haar eigen lol doet. We doen het allemaal voor de lol van jou en je clubgenoten.

BELONING:

Als je een volledige VIPbeurt overneemt van iemand die niet is komen opdagen, dan krijg jij 5 euro op je rekening gestort.