Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

vergadering

// 1-3-2014: Deze vergadering heeft ondertussen plaatsgevonden, de notulen vind je hier: Notulen ALV 22-11-2013

Hierbij nodigen wij jou graag uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV).
De ALV zal gehouden worden op vrijdag 22 november van 19.30 – 21.00 uur in de multifunctionele ruimte van Sportcomplex De Rietlanden. De ALV is bedoeld voor alle leden alsook ouders van minderjarige leden.

Tijdens de ALV zal onder andere het volgende besproken gaan worden en we horen graag jouw mening hierover!

1. Financiële verantwoording, boeteoverzicht en kascontrole (decharge penningmeester)
2. Eredivisie JU16-1/stand van zaken sponsorgelden
3. Vacatures
De precieze agenda en de onderliggende documenten zullen geleidelijk aan beschikbaar zijn op onze website.
Natuurlijk hopen we op een grote opkomst. Mocht je vragen hebben of kan je helaas niet aanwezig zijn, laat dit dan even weten aan Sylvia Eissens (secretaris@flevomusketiers.nl).

Graag zien we je op 22 november!

Met sportieve groet,
Het bestuur

———-

De officiele uitnodiging: Uitnodiging ALV – 22 november 2013
De agenda: Agenda ALV 22-11-2013
Het jaarverslag: Jaarverslag 2012-2013
Kascontrole: Kascontrole 2012-2013
Notulen 2012/2013: Notulen ALV 27-05-2013