Recreantenbasketbal voor 20+ers

De eerste weken van dit seizoen hebben in totaal zo’n 20 verschillende basketballers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op dinsdagavond een balletje te gooien. Het is duidelijk dat er een behoefte is voor recreantenbasketbal.

Slechts een klein aantal van dit 20-tal is betalend lid. Dit betekent eigenlijk dat de zaalhuur die Flevo Musketiers aan het Sportbedrijf Lelystad moet betalen voor een groot deel door de andere Flevo Musketiers-leden moet worden betaald. En we vinden dat we dat niet maken.

Met ingang van aanstaande dinsdag (13/10) is er dan ook een einde gekomen aan het gratis gebruik maken van de mogelijkheid dat er een zaal is gereserveerd voor recreanten.

Er zijn 2 verschillende mogelijkheden:
1. je wordt lid van FM en betaalt voor het gehele seizoen € 244,–.
2. je koopt een strippenkaart van 8 trainingen á € 7,50 per keer. smile-emoticon € 60,-). Deze strippenkaart mag je in 16 weken opgebruiken. Deze strippenkaart kun je cash afrekenen bij Mark de Vries.

Voor beide opties kun je je ook opgeven bij de ledenadministratie: ledenadministratie@flevomusketiers.nl. We verwachten dat je dan ook per direct het verschuldigde bedrag overmaakt op rekeningnummer NL23INGB0005374182 t.n.v. Flevo Musketiers

PS: Als mensen liever op donderdagavond ipv dinsdag trainen dan willen wij dat graag weten. Wellicht geeft dit aanleiding op de recreantentraining naar donderdag te verschuiven.