Protocol verantwoord sporten

Corona richtlijnen.

Per 25 september zijn de Corona richtlijnen aangepast. De grootste aanpassing is dat de 1,5-meter regel is komen te vervallen.

De standaard regels blijven gelden:
• heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor
iedereen;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen;
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

Verder gelden de volgende regels:

  • alle sportactiviteiten, trainingsvormen en amateur-wedstrijden en competities zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs;
  • publiek bij amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan;
  • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje. Vanuit de Rijksoverheid zijn er geen beperkingen opgelegd over het samen reizen in een auto;

Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.