Huishoudelijk Reglement, Privacy-policy en omgangsregels

Het huishoudelijk reglement

Een vereniging dient zich te houden aan allerlei (wettelijke) procedures en regels. De belangrijkste hiervan zijn vastgelegd in onze ‘statuten’. In deze statuten is tevens aangegeven dat de vereniging moet vastleggen hoe de dagelijkse gang van zaken hoort te verlopen. Wat is de functie van het bestuur, wat doen de commissies, wie mag welke beslissingen nemen, maar ook: welke rechten en plichten hebben de leden van de vereniging, wat mag het bestuur van de leden vragen of zelfs eisen. Al die regels zijn vastgelegd in het zogenaamde Huishoudelijk Reglement en worden door de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld.

Elk lid dient bekend te zijn met het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging en dient zich er aan te houden. Daarom krijgt ieder (nieuw) lid een (digitaal) exemplaar van het Huishoudelijk Reglement toegestuurd. Bij het oplossen van eventuele geschillen zal gebruik worden gemaakt van het Huishoudelijk Reglement en eventueel de statuten.

Hier download je de laatste versie van het Huishoudelijk Reglement (pdf).

Klik hier voor de Privacyverklaring van Flevo Musketiers.

Ook zijn er omgangsregels opgesteld. Deze beschrijven hoe wij met elkaar omgaan. Er zal ook een vertrouwenspersoon worden aangesteld. Zodra deze er is wordt dit bekend gemaakt. Deze zal per mail te benaderen zijn.