Introductie Arjan Verhagen bestuurslid technische zaken

Beste Leden en Ouders (verzorgers),

Ik ben Arjan Verhagen, ik ben 54 jaar en ik ben getrouwd met Angelique. Vanwege mijn zonen Quentin en Cedric, ben ik steeds meer betrokken geraakt bij de basketbal club en door hun enthousiasme, heb ik mij begin van dit jaar beschikbaar gesteld voor een bestuurlijke functie (technische zaken) van onze Flevo Musketiers. Je zou het vanwege mijn huidige postuur waarschijnlijk niet direct zeggen maar ik ban altijd heel gedreven geweest in de sport. Als kind en later als jong volwassene heb ik op een behoorlijk niveau gebasketbald maar nadat ik op 17 jarige leeftijd mijn enkelbanden heb afgescheurd heb ik als Center nooit meer het vertrouwen onder de basket gehad en was mijn basketbal carrière ten einde. Rugby en later Cricket is daarna mijn grote passie geworden. Natuurlijk komt dit ook omdat ik bijna 20 jaar in Afrika en Australië heb gewoond. Toch ben ik de NBA altijd blijven volgen en heb ik het geluk gehad om tijdens mijn verblijf in Huntington Beach (Californië) vaak naar de thuiswedstrijden van de LA Lakers te kunnen gaan.

Beroepsmatig heb ik altijd in de industriële catering gewerkt en ben ondernemer geweest maar de laatste 10 jaar ben ik mantelzorger voor mijn ouders geweest en huisvader voor onze zonen.

In ieder geval mag ik tot de volgende ledenvergadering het technisch beleid van de FlevoMusketiers verder helpen uitbouwen tot een geheel waar we allemaal, dus iedereen, binnen de club trots op kunnen zijn. De voormalige Raad van Coaches heeft een enorm goede basis gecreëerd van waaruit we wel blijven kijken naar het goed opleiden en naar het presteren op zo’n hoog mogelijk niveau, maar waar we ook een solide basis willen leggen voor de basketbalsport in de breedte. Het moet weer leuk en gezellig worden in en om de wedstrijden en trainingen. Ook de spelers die niet geboren zijn met de talenten of de motivatie om op een zo’n hoog mogelijk niveau te spelen moeten zich thuis voelen in een team, hun team in een klasse waarin wekelijks gewonnen kan worden maar waar het ook gezellig mag worden. Onze FlevoMusketiers moet een afspiegeling zijn van de samenstelling van Lelystad dus iedereen ongeacht leeftijd, religie of afkomst moet zich binnen onze club kunnen thuis voelen, natuurlijk moeten we ons dan wel allemaal houden aan de gebruikelijke normen en waarden en club regelementen. Zonder teveel naar het verleden te kijken wil ik toezeggen dat communicatie hoog op mijn prioriteitenlijst staat. Dit betekend dat ik altijd bereikbaar ben voor vragen, commentaren, op –en aanmerkingen die betrekking hebben op de club en haar technisch beleid. Dit omvat de trainingen, wedstrijden indelingen en selecties in het algemeen. Dit omvat niet de individuele opstellingen en trainingen. Samen met de coaches heeft de technische commissie geregelde bijeenkomsten waar de technische zaken besproken worden. In deze bijeenkomsten bepalen we gezamenlijk de samenstelling van de teams en de indelingen voor de competities. We streven ernaar om vanaf het einde van dit seizoen de selectiecriteria en de daaropvolgende keuzes te gaan delen met de spelers en hun ouders. Verbeterpunten worden kenbaar gemaakt en gecommuniceerd waardoor er gedurende het seizoen voor iedereen duidelijkheid is. Het is mijn streven om voor het begin van het “off season” jullie allemaal een handboek te kunnen toesturen waarin alle verantwoordelijkheden omschreven staan.

Om dit te realiseren moeten we groeien! Groeien met spelers en recreanten, maar vooral ook met vrijwilligers. We kunnen pas groeien als we daarbij hulp krijgen van jullie, jullie ouders familie en vrienden

Wist u dat…

…een gemiddeld basketballteam 10 spelers telt
…zo’n team minimaal 1 trainer/coach nodig heeft
…deze door de vereniging geleverd wordt
…zo’n team gemiddeld 11 thuiswedstrijden speelt
…2 scheidsrechters de wedstrijd moeten leiden
…er eveneens 1 klokker en 1 schrijver nodig zijn
…deze door de vereniging geleverd moeten worden
…er tevens een zaalcommissaris dienst moet doen
…deze eveneens door de vereniging geleverd moet worden
…2 barmensen in de kantine zorgen voor uw kopje koffie
…buiten het spelend team er dus nog eens 8 extra mensen nodig zijn
…er ook 11 uitwedstrijden gespeeld moeten worden
…hierbij vervoer noodzakelijk is
…er dus minimaal 3 chauffeurs nodig zijn
…mensen onder de 18 jaar nog geen rijbewijs hebben
…en dus ouders hiervoor nodig zijn
…al deze taken door vrijwilligers geregeld moeten worden
…er nog niet genoeg mensen hiervoor beschikbaar zijn
…en daarom te weinig vrijwilligers te veel werk moeten doen
…de vereniging daarom nu een beroep doet op U!!!

Om mijn functioneren een succes te laten zijn en om een goede kans te maken om door jullie op de komende algemene ledenvergadering in mei gekozen te worden, wil ik jullie graag een paar vragen stellen, een soort kleine enquête. Het zou fantastisch zijn als U even de tijd neemt om ze te beantwoorden en ze retour te zenden. Alvast bedankt en tot snel op het veld en/of tribune.

1. Heb je/Heeft U in jouw/uw directe omgeving, familie (ook opa of oma) vrienden kennissen collega’s, mannen of vrouwen die ervaring hebben met basketbal door het gespeeld te hebben, door een vrijwilliger geweest te zijn, door een coaching en/of bestuursfunctie gehad te hebben of door gewoon een liefhebber te zijn of zijn geweest? Indien ja, kun je/kunt U aangeven of ze interesse hebben om door mij te worden uitgenodigd voor een informatieavond.

2. Heb je/Heeft U in jouw/uw directe omgeving, familie (ook opa of oma) vrienden kennissen collega’s, mannen of vrouwen die ervaring hebben met een andere sport door het gespeeld te hebben, door een vrijwilliger geweest te zijn, door een coaching en/of bestuursfunctie gehad te hebben of door gewoon een liefhebber te zijn of zijn geweest? Indien ja, kun je/kunt U aangeven of ze interesse hebben om door mij te worden uitgenodigd voor een informatieavond.

3. Heb je/Heeft U in jouw/uw directe omgeving, familie (ook opa of oma) vrienden kennissen collega’s, mannen of vrouwen die geïnteresseerd zijn om scheidsrechter of coach te worden?

4. Heb je/heeft U interesse in informatieve avonden omtrent een uitleg van de regels en spelregels van basketbal?

5. Heb je/heeft U interesse om zitting te nemen in een commissie ten behoeve van de club? Bijvoorbeeld een evenementen commissie, of een feestcommissie, of een sponsorcommissie

6. Ga je deze zomer op vakantie? Of zou je graag willen door trainen? Zo ja bent U/jij dan bereid om een bijdrage in de (huur)kosten te doen?

Je antwoorden graag voor 28 februari retourneren aan:

voorzitterTC@flevomusketiers.nl
Alvast bedankt voor jullie antwoorden en tot snel bij de club!

Met vriendelijke groet,

Arjan Verhagen