Inschrijfformulier

Wil je lid worden bij Flevo Musketiers? Je bent van harte welkom! Je kan twee proeflessen komen volgen voordat je besluit om lid te worden.

Kijk op de website voor de verschillende trainingstijden.

Hier de link naar het inschrijfformulier , tot binnenkort!

We vragen u ook om het inventarisatie-vrijwilligers  in te vullen en mee te sturen met het inschrijfformulier.

Flevo Musketiers heeft ook een recreantengroep volwassenen die het leuk vinden om in een gezellige maar sportieve sfeer te basketballen. Hier vind u het inschrijfformulier-RECREANTEN-2019

Beëindiging Lidmaatschap

Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail bij de ledenadministratie of per post op het correspondentieadres) en bij voorkeur met opgave reden.

De opzegging dient uiterlijk 31 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Tot die datum is opzegging kosteloos. Indien een opzegging na 31 mei wordt ontvangen dient het lid minimaal de vaste afdrachten (van de NBB) te voldoen.

Indien de afmelding na 31 augustus plaats vindt zal de volledige contributie voor het nieuwe seizoen voldaan moeten worden.