ALV 16 mei

Beste Flevo Musketier,
Hierbij nodigen wij jou graag uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV).
De ALV zal gehouden worden op vrijdag 16 mei 2014 van 19.30-21.30 uur in de
Multifunctionele ruimte van De Rietlanden II. De ALV is bedoeld voor alle leden en ouders van
minderjarige leden. 
Tijdens de ALV zal het volgende besproken gaan worden en horen we graag jouw mening hierover!
Terugblik over afgelopen seizoen
Het bestuur zal een kort verslag doen hoe afgelopen seizoen is verlopen op de verschillende punten;
wedstrijden, trainingen, teamindeling, cursussen, activiteiten en evenementen etc. Tijdens dit verslag
krijgen de aanwezige leden natuurlijk ook de gelegenheid om zaken ter tafel te brengen; dit geeft jou
de kans om je feedback te geven en mee te denken hoe bepaalde zaken (nog) beter kunnen.
Verwacht resultaat dit seizoen en begroting seizoen 2014/2015
De penningmeester zal het verwachtte financieel resultaat toelichten. Daarnaast zal ook een voorstel
gedaan worden voor de begroting voor volgend seizoen; dit kan eventueel consequenties hebben
voor de hoogte van de contributie. Vragen kunnen natuurlijk gesteld worden.
Bestuurssamenstelling
Zoals ook in de ALV van november 2013 is aangegeven, bestaat het bestuur op dit moment uit
slechts 4 personen, terwijl er 7 functies te bemannen zijn. Deze flinterdunne basis is ronduit zorgelijk
en niet wenselijk om het komende seizoen mee te starten. We hebben meer mensen nodig om
de vereniging stabiel te houden!
Statutair is vastgelegd dat bestuursleden worden aangesteld voor de duur van twee jaar, en zich
daarna verkiesbaar kunnen stellen. Voor 2 bestuursleden (Secretaris en Penningmeester) geldt dat de
termijn van twee jaar per 1 augustus 2014 verstreken is. De Penningmeester zal zich verkiesbaar
stellen, maar voor de secretaris is dit nog niet bekend.
De precieze agenda en de onderliggende documenten zullen zo snel mogelijk beschikbaar zijn op de
website.
Wij hopen dat jij aanwezig zal zijn tijdens deze ALV. De vereniging is immers van ons allen en zonder
jullie input en hulp kan het bestuur zijn werk niet goed uitvoeren. We rekenen op jullie. Mocht je
vragen hebben of kan je helaas niet aanwezig zijn, dan kan je dit laten weten aan Sylvia Lansbergen
(secretaris@flevomusketiers.nl).

Graag zien we jou op 16 mei!

Met sportieve groet,
namens het bestuur,
Sylvia Lansbergen
Secretaris Flevo Musketiers

 

De agenda vind je op de jaarvergaderingspagina: https://www.flevomusketiers.nl/algemene-leden-vergadering/