Algemene Ledenvergadering (ALV) vrijdag 27 mei

Hierbij nodigen wij jou graag uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV).

De ALV zal gehouden worden op vrijdag 27 mei van 19.30-21.30 uur in de multifunctionele ruimte van Sportcomplex De Rietlanden. De ALV is bedoeld voor alle leden en ouders/verzorgers van leden.

Tijdens de ALV zal onder andere het volgende besproken gaan worden en we horen graag jou mening hierover!

 Voorstel 1

  • Herkiesbaar stellen huidig bestuur

Voorstel 2

  • Benoeming Conny van Solt als Voorzitter, aftreden als algemeen lid & activiteitencommissie
  • Benoeming Edwin Roethof als algemeen lid, gaat zich inzetten voor de Technische Commissie en Sponsorzaken

Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar een Voorzitter Wedstrijd Commissie en lid Wedstrijd Commissie.

Ben je betrokken bij de club en heb je interesse? Kom je vooral melden!

Verder blikken we terug op het seizoen 2014/2015 en lichten we de financiële jaarafsluiting toe. Daarnaast bespreken we het seizoen 2015/2016 en blikken we vooruit naar het nieuwe seizoen.

De stukken voor de vergadering staan onder dit bericht.

Graag zie we jou op vrijdag 27 mei!