Contributie

Contributieopbouw

De contributie bestaat uit een basiscontributie en eventueel variabele toeslagen (extra trainingen of rayontoeslag).

Contributie

Categorie Contributie FM
Wedstrijdspelende mini’s (Ju10-1) € 333,50
Toernooispelende mini’s (u10-2/3) € 215,00
Alleen trainende mini’s (u10-2/3) € 182,00
Wedstrijdspelende mini’s (Ju12-1) € 431,00
Wedstrijdspelende mini’s (Ju12-2) € 333,50
Alleen trainende mini’s (u12-2) € 279,50
Wedstrijdspelende jeugd (Ju14-1) 2e divisie € 543,00
Wedstrijdspelende jeugd (Ju14-2) € 360,50
Wedstrijdspelende jeugd (Ju16-1) € 360,50
Wedstrijdspelende jeugd (Ju18-1) € 360,50
Alleen trainende jeugd (Ju14 – Ju18) € 317,50
Wedstrijdspelende jeugd (Ju22) € 399,50
Alleen trainende jeugd (Ju22) € 341,50
Wedstrijdspelende senioren € 302,00
Alleen trainende senioren € 244,00
Inschrijvingskosten nieuwe leden € 10,00
NBB spelerspas € 5,00 (eenmalig bij WS spelend lid)

 

Leeftijdscategorieën

De basiscontributie wordt berekend op basis van de leeftijd van het lid (zie de leeftijdscategorieën hieronder). Er geldt een uitzondering op deze regel als mini’s van leeftijdscategorie u12 spelen bij u10. Hiervoor geldt de contributie voor toernooispelende mini’s. Dit in verband met de afwijkende competitievorm.

Voor het seizoen 2016-2017 gelden onderstaande leeftijdscategorieën.

Hoofdindeling Leeftijdscategorie Geboortejaar
Mini’s U10 (onder 10) 2007 of later
U12 (onder 12) 2005 of 2006
Jeugd U14 (onder 14) 2003 of 2004
U16 (onder 16) 2001 of 2002
U18 (onder 18) 1999 of 2000
U20 (onder 20) 1997 of 1998
U22 (onder 22) 1995 of 1996
Senioren Senioren 1994 of eerder

 

In de meeste gevallen wordt geprobeerd iedereen in de leeftijdsklasse te plaatsen waarin ze volgens bovenstaand leeftijd-schema zouden vallen. Het kan echter voorkomen dat leden (in overleg met het lid en eventueel diens ouders/verzorgers) één klasse hoger of lager worden geplaatst.

Inning

Vaste afdrachten

De vereniging betaalt de team- en lidmaatschapcontributies van de NBB en Rayon Oost al voor de start van het seizoen. Indien leden daarna nog afzeggen krijgen we die bedragen niet terug. Tevens zijn er basiskosten voor verzekeringen, coachvergoedingen etc waarop de teams worden gebaseerd.
Deze z.g. vaste afdrachten zijn tijdens de ALV vastgesteld op:

Categorie
– wedstrijdspelende senioren € 75,00
– wedstrijdspelende jeugd € 55,00
– mini’s en trainende leden € 35,00

De vaste afdrachten maken deel uit van de basiscontributie, maar worden al in juni, voorafgaand aan het nieuwe seizoen geïnd.

Termijnbetalingen

Het resterende deel van de contributie wordt in de regel geïncasseerd middels een automatisch incasso in één, drie of vijf termijnen. Op het inschrijfformulier geeft u uw keuze aan en machtigt de vereniging voor de incasso. In overleg zijn afwijkende afspraken mogelijk.

Korting/tegemoetkoming

Gezinskorting

Wanneer meerdere gezinsleden betalende leden van basketbalvereniging Flevo Musketiers zijn, kan op de totale contributie een korting van 5% worden verleend. Het gezinshoofd dient hiervoor een aanvraag bij de penningmeester in te dienen. De korting wordt automatisch elk jaar verlengd zolang er recht op de gezinskorting bestaat.

Bijzondere bijstand

De gemeente Lelystad stimuleert het sporten en het lidmaatschap van een vereniging. Inwoners van gemeente Lelystad met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en kinderen tussen 4 en 18 jaar kunnen € 175,- krijgen per kind per jaar voor het betalen van sportlessen van uw kinderen. U kunt een aanvraagformulier ophalen bij de receptie van de Stadswinkel, balie Werk en inkomen in de hal van het stadhuis. Of kijk op www.lelystad.nl/regelingen.

Beëindiging Lidmaatschap

Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail bij de ledenadministratie of per post op het correspondentieadres) en bij voorkeur met opgave reden.

De opzegging dient uiterlijk 31 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Tot die datum is opzegging kosteloos.

Indien een opzegging na 31 mei wordt ontvangen dient het lid minimaal de vaste afdrachten te voldoen (zie boven).
Indien de afmelding na 31 augustus plaatsvindt zal de volledige contributie voor het nieuwe seizoen voldaan moeten worden.

Extra informatie:

Ledenadministratie:  Diana Heijselaar E-mail:   ledenadministratie@flevomusketiers.nl
Penningmeester:  Lisa Groeneweg E-mail:   penningmeester@flevomusketiers.nl